Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť Xpert Data so sídlom na adrese Oosterveldsingel 2, 7558 PK Hengelo je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje:

www.xpertdata.sk/www.xpertdata.cz

Oosterveldsingel 2

7558 HP Hengelo

+31 (0) 88 566 00 00

Xpert Data prikladá veľký význam súkromiu svojich partnerov. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na aký účel. Je rozumné pravidelne konzultovať vyhlásenie, pretože sa môže v budúcnosti zmeniť.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Xpert Data spracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby a/alebo preto, že nám ich sami poskytujete. Nižšie nájdete prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

- Meno a priezvisko

- Rod

- Údaje o adrese

- Telefónne číslo

- Emailová adresa

- IP adresa

- Ďalšie osobné údaje, ktoré aktívne poskytujete, napríklad vytvorením profilu na tejto webovej stránke, v korešpondencii a telefonicky

- Údaje o polohe

- Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke

- Internetový prehliadač a typ zariadenia

Špeciálne a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracúvame

Naša webová lokalita a/alebo služba nemá v úmysle zhromažďovať údaje o návštevníkoch webovej lokality, ktorí sú mladší ako 16 rokov. Pokiaľ nemajú súhlas rodičov alebo opatrovníkov. Nemôžeme však skontrolovať, či je návštevník starší ako 16 rokov. Odporúčame preto rodičom, aby sa zapojili do online aktivít svojich detí, aby sa predišlo zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčený, že sme zhromaždili osobné údaje o maloletom bez tohto povolenia, kontaktujte nás na communicatie@xpertdata.nl a my tieto informácie vymažeme.

Za akým účelom a na akom základe osobné údaje spracúvame

Xpert Data spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

- Spracovanie vašej platby

- Odosielanie nášho newsletteru a/alebo reklamnej brožúry

- Aby sme vám mohli zavolať alebo poslať e-mail, ak je to potrebné na vykonávanie našich služieb

- Informovať vás o zmenách našich služieb a produktov

- Ponúknite vám možnosť vytvoriť si účet

- Doručiť vám tovar a služby

- Spoločnosť Xpert Data spracúva aj osobné údaje, ak sme zo zákona povinní tak urobiť, napríklad údaje, ktoré potrebujeme pre naše daňové priznanie.

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Xpert Data neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na realizáciu účelov, na ktoré sa vaše údaje zhromažďujú. Xpert Data nepredáva vaše údaje tretím stranám a poskytuje ich iba vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. So spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše údaje v našom mene, uzatvárame spracovateľskú zmluvu, aby sme zaistili rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov. Spoločnosť Xpert Data zostáva zodpovedná za tieto operácie spracovania.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Xpert Data používa súbory cookie iba na štatistiku webových stránok. Používame na to službu Google Analytics, pomocou ktorej sa umiestňujú súbory cookie na sledovanie návštevníkov na našej webovej stránke. Pre túto službu sme uzavreli príslušnú zmluvu o spracovaní so spoločnosťou Google. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na jej webovej stránke.

Zobrazte, upravte alebo odstráňte údaje

Máte právo na prezeranie, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Xpert Data a máte právo na prenosnosť údajov. To znamená, že nám môžete podať žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré o vás máme v počítačovom súbore, vám alebo inej vami uvedenej organizácii. Žiadosť o sprístupnenie, opravu, vymazanie, prenos údajov k vašim osobným údajom alebo žiadosť o odvolanie súhlasu alebo námietku so spracovaním vašich osobných údajov môžete zaslať na communicatie@xpertdata.nl.

Ako chránime osobné údaje

Xpert Data berie ochranu vašich údajov vážne a prijíma primerané opatrenia, aby zabránila zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nechcenému zverejneniu a neoprávnenej úprave. Ak máte dojem, že vaše údaje nie sú správne zabezpečené alebo existujú náznaky zneužitia, kontaktujte nás na communicatie@xpertdata.nl.