Marketing & firemné akcie

Xpert Data pravidelne organizuje rôzne propagačné akcie na podporu povedomia o značke a produktoch a jej sortimente. Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych veľtrhov značiek DrayTek a DINTEK. Na týchto veľtrhoch vždy predstavujeme nové produkty a riešenia.

Partnerské dni
Pre našich partnerov každoročne organizujeme špeciálne partnerské dni na špeciálnych miestach. Počas týchto dní predstavíme nové produkty a vysvetlíme najnovšie technológie a komerčné aplikácie týchto produktov na trhu. To všetko sa deje v spolupráci s naším výrobcom. Partner má tiež možnosť vymeniť si názory s nami alebo s delegáciou Taiwanu.

Školenie

Nové technológie a produkty v oblasti sietí a telefonovania sa časom menia. Aby sme zaistili, že naši partneri budú schopní poskytnúť svojim zákazníkom tie najlepšie rady, školíme našich partnerov v najnovších produktoch a technológiách.

Ústredným predmetom školení sú produkty alebo technológie. Okrem toho organizujeme aj školenia na podporu uvedenia produktu. Bude sa diskutovať o komerčnom využití produktu, ale bližšie sa pozrieme aj na technické špecifikácie a možnosti produktu.

Partnerovi dávame možnosť produkt otestovať, aby si mohol urobiť úplnú predstavu o možnostiach a kvalite produktov. Pre dobrý praktický výcvik je dôležité mať dobré testovacie prostredie. Preto sme sa rozhodli poskytnúť maximum z našich kurzov v našich moderných školiacich miestnostiach v Hengelo a Leuven.